Oktatás

OKTATÁS

Szakmai oktatás keretében az alábbi szakmák oktatásához vállalom.

 • CAD-CAM informatikus 
 • CNC gépkezelő 
 • Gépi forgácsoló 
 • Szerszámkészítő

A CAD-CAM informatikus szakmából: oktatás, magánóra

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni,
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni,
 • alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni,
 • az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni,
 • 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel,
 • 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben,
 • 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben,
 • összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel,
 • az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni,
 • két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel,
 • megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni,
 • technológiai dokumentációt készíteni,
 • a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni,
 • a CAM szoftverrel CNC programot megmunkálógépre illeszteni,
 • két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni,
 • két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni,
 • geometriai mérési feladatokat elvégezni.

Üzenetküldés: ITT


CNC gépkezelő szakmából: oktatás, magánóra

Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

 •  ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szerszámgép üzemképességét
 • kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket
 • számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)
 • kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat
 • CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz
 • betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást végezni
 • betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszám korrekciók, nullponteltolás stb.)
 • szükség szerint éleket sorjázni
 • elvégezni a gépkarbantartási feladatokat

Üzenetküldés: ITT


Gépi forgácsoló szakmából:

 • geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni
 • tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó
 • információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok,
 • műszaki táblázatok, tűrés- és illesztés táblázatok
 • a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni,
 • beállítani a munkadarab befogó-, megfogó- eszközöket
 • beállítani a menesztő- és rögzítő eszközöket
 • kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket
 • alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani
 • gyalulási, vésési munkákat végezni
 • fúrási munkákat végezni
 • alkatrészeket esztergálni és marni
 • alkatrészeket köszörülni, finom felületi megmunkálásokat végezni
 • szerszámélezést végezni
 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • minőségbiztosítási dokumentálást végezni
 • vállalkozási adminisztrációt végezni

Üzenetküldés: ITT


Szerszámkészítő szakmából:

 • műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
 • méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
 • alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani
 • szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
 • hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
 • kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni,
 • összeszerelni a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
 • próbagyártást végezni
 • elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását
 • munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
 • elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt

Üzenetküldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.